เตรียมของชำร่วยต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

1. งบประมาณ
งบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะงานแต่งงานต้องใช้งบประมาณเยอะและยังมีหลายๆส่วนที่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย เราก็ควรจะใช้เงินกับแต่ละส่วนให้คุ้มค่ามากที่สุด

2. จำนวนแขก
จำนวณแขกก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงเช่นกัน เพราะหากไม่ได้คำนึงถึงจำนวณแขกก็อาจจะทำให้ผลิตของชำร่วยออกมาไม่พอดีกับจำนวนแขกได้ ก็อาจจะทำให้ของชำร่วยเหลือเยอะหรือไม่พอต่อจำนวนแขกได้ และก็สามารถคำนวนจำนวนแขกได้โดยนับจากรายชื่อแขกที่เราให้การ์ดเชิญก็ได้เช่นกันเพื่อความง่ายขึ้นนั่นเอง

3. เลือกแบบของของชำร่วย
การเลือกของชำร่วยก็จำเป็นเช่นกัน ควรเลือกของชำร่วยที่สวยงาม เล็ก กะทัดรัด และที่จำเป็นที่สุดคือควรเลือกของชำร่วยที่ใช้ประโยชน์ต่อได้เพื่อเป็นการไม่ให้แขกรับแล้วนำไปทิ้งนั่นเอง อีกทั้งยังไม่ควรเลือกเป็นอาหารเพราะอาหารเก็บไม่ได้นานก็อาจจะทานไม่ทันและทำให้ต้องทิ้งไปเช่นกัน

4. คำนึงระยะเวลา
ระยะเวลาในการผลิตก็สำคัญเพราะถ้าหากไม่คำนึงถึงเรื่องเลาก็อาจจะทำให้ผลิตของชำร่วยไม่ทันได้เลยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเวลาด้วยเพื่อให้ทันต่องานแต่งงานที่จะจัดขึ้นนั่นเอง

Related Posts