ไอเดียของใช้เป็นของชำร่วยฌาปนกิจ

1. ตลับแบ่งยา
ตลับแบ่งยาถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการจะแบ่งยาตามมื้อหรือยาที่ต้องทานในแต่ละวัน ซึ่งตลับแบ่งยาก็ถูกนำมาแจกเป็นของชำร่วยอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

2. กรรไกรตัดเล็บ
กรรไกรตัดเล็บก็เป็นของชำร่วยงานฌาปนกิจบ่อยครั้งเช่นกันเพราะมีประโยชน์สามารถใช้ต่อได้ อีกทั้งยังใช้ได้เป็นเวลานานเลยมักจะเจอในรูปแบบของชำร่วยนั่นเอง

3. ยาดม ยาหอม
ยาดมหรือยาหอม ก็นิยมในการนำมาแจกเป็นชำร่วยเช่นกันเพราะช่วยทั้งเวลาวิงเวียนศรีษะ อีกทั้งยังช่วยทาเวลาแมลงกัดต่อยได้อีกด้วย ยาดมหรือยาหอมมีประโยชน์อย่างมากทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาแจกเป็นของชำร่วยเช่นกัน

4. ถุงผ้าพับได้
ถุงผ้าพับได้ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน สามารถนำไปใส่ข้าวของเวลาออกไปซื้อของได้เพราะในช่วงนี้การแจกถุงพลาสติกลดลงอย่างมาก ทำให้เราควรพกพาถุงผ้าไปด้วยนั่นเอง อีกทั้งถุงผ้าพับได้ยังมีน้ำหนักเบา พกพาไปไหนสะดวกอีกด้วย

Related Posts